klik hier voor openen  Actueel
klik hier voor openen  Informatie
  Activiteiten
  Projecten
klik hier voor openen  Over VAM
klik hier voor openen  Contact


English
Steun ons werk

Steun VAM
Door VAM en haar projecten te steunen, biedt u vooral vrouwen (en hun gezinnen) in ontwikkelingslanden kansen voor een betere toekomst.

Uw gift kunt u overmaken naar rekeningnummer IBAN NL83 RABO037.36.27.041 t.n.v. Stichting VAM te Driebergen. (BIC: RABONL2U)

VAM legt in haar jaarverslag en op de website verantwoording af over de besteding van de gelden.

Belastingvoordeel
Een gift doen aan VAM kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Stichting VAM is namelijk een ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Tijd en expertise
Bent u bereid 'om niet' tijd of expertise ter beschikking te stellen, dan horen we dat ook graag: info[apenstaartje]stichtingvam.nl.


Laatste bewerking: 27 februari 2024 | Pagina uitprinten | Terug | Home