klik hier voor openen  Actueel
klik hier voor openen  Informatie
  Activiteiten
  Projecten
klik hier voor openen  Over VAM
klik hier voor openen  Contact


English
Mali

Centre de Formation des Femmes, Bandiagara Mali

Stichting VAM en Stichting Djenné bouwden samen met hun partners in Mali een Vrouwenvakschool. Die staat in Bandiagara, een stadje in het gebied van de Dogon, een volk dat bekend is vanwege hun prachtige lemen gebouwen.

Lokaal initiatief
Waarom die Vrouwenvakschool er moest komen, vraag je je af? Niet alleen omdat Stichting VAM en Stichting Djenné dat zo nuttig vinden. Nee, de lokale vrouwen en allerlei organisaties in Bandiagara willen het graag. De Vrouwenvakschool wordt gedragen en uitgevoerd door een plaatselijke stuurgroep waarin alle 76 NGO’s van Bandiagara vertegenwoordigd zijn. De plaatselijke stuurgroep wil een Vrouwenvakschool om vrouwen meer mogelijkheden te bieden om economisch onafhankelijk te worden. De meeste vrouwen in Bandiagara hebben geen onderwijs genoten en zijn analfabeet. Ze hebben ook nooit een vak geleerd. Het is dus heel moeilijk voor ze om aan fatsoenlijk betaald werk te komen.

Vrouwenvakschool
Intussen is er een 'schoolbus' aangekocht, een stadsbus die is omgebouwd tot mobiel klaslokaal. In die bus kunnen vrouwen in dorpjes rondom Bandiagara leren lezen en schrijven. Hard nodig, want 80% van de volwassen vrouwen in Mali is analfabeet. Het gebouw voor de vrouwenvakschool is nagenoeg klaar, net als de crèche waar de moeders hun kinderen met een gerust hart achter kunnen laten terwijl zij naar school gaan. Maar vrouwenvakscholing is praktijkgericht, dus van vrouwen wordt verwacht dat ze vooral veel in de praktijk leren. In leerwerkbedrijven dus. Maar ja, er zijn niet zoveel bedrijven in Bandiagara. Daarom starten we vanuit de school verschillende bedrijven op die voorzien in een behoefte. Een restaurant bijvoorbeeld, een hotel, een atelier, een vuilophaaldienst, toilettenbouwers/ loodgieters en noem maar op.

Voor de hele gemeenschap
De school is trouwens wat je in Nederlandse termen een 'brede school' zou noemen. Overdag is het een school voor vrouwen, 's avonds is er een veel breder aanbod. Zo verandert het computerlokaal 's avonds in een internetcafé dat voor iedereen toegankelijk is. Ook worden er, voor alle belangstellenden, informatiebijeenkomsten georganiseerd over allerlei onderwerpen waarmee vrouwen dagelijks te maken hebben. Gezondheid bijvoorbeeld, HIV, vrouwenbesnijdenis, opvoeding, afval en gezinsplanning. Heel belangrijk allemaal, zeker gezien het grote aantal vrouwen dat in het kraambed overlijdt en het enorm hoge kindersterftecijfer.

WATSAN en meer voor de vrouwenvakschool

Samen met onze partners in Mali en steun van donoren zijn in aanvulling op de oprichting en bouw van de vrouwenvakschool deel-projekten gerealiseerd:

Irrigatie:
Een succesful project in Bandiagara Mali: “ Capaciteitsontwikkeling in de strijd  voor voeselzekerheid”.
 
Een irrigatieproject door en voor vrouwen met financiele steun van het Bloemenfonds, via Partin in 2023 – met onze grote dank.
Dit project is een onderdeel van het programma van de Vrouwenvakschool, waar Tuma Barama, lokale partner van VAM, verantwoordelijk voor is.
Van dit project zijn foto’s en video’s opgestuurd en deze behoren als bijlage (zie link) bij het verslag.
Gezien de politieke situatie en opkomend jihadisme is het te gevaarlijk om naar Mali te reizen. Een bezoek brengen aan de vrouwen in Bandiagara door een bestuurslid van Stichting VAM zit er voorlopig niet in. Gelukkig hebben we met dit project de vrouwen kunnen ondersteunen.

Het totale budget bedroeg officieel 5.700 euro; De werkelijke kosten: €5.754,74 euro.(een uitgebreid financieel verslag is opvraa​gbaar/ beschikbaar voor geïnteresseerden). Het budget is beheerd door de directeur van de vrouwenvakschool in Bandiagara en de projectleidster van VAM.Het volledige verslag en foto's via deze link (zie link).

Gezien de politieke situatie en opkomend jihadisme is het te gevaarlijk om naar Mali te reizen. Een bezoek brengen aan de vrouwen in Bandiagara door een bestuurslid van Stichting VAM zit er voorlopig niet in. Gelukkig hebben we met dit project de vrouwen kunnen ondersteunen. 
Het totale budget bedroeg officieel 5.700 euro; De werkelijke kosten: €5.754,74 euro (een uitgebreid financieel verslag is opvraagbaar/ beschikbaar voor geïnteresseerden). Het budget is beheerd door de directeur van de vrouwenvakschool in Bandiagara en de projectleidster van VAM. foto's: 
foto4-bandiagara-irrigatie

composteringstoiletten: een 4-tal toiletblokken (incl. toegang voor gehandicapten). De training voor de vrouwen is inmiddels afgerond en de composteringstoiletten zijn door de vrouwen gebouwd. De volgende stap is het verder " uitzetten" van dit idee in de gemeenschap. Als dat lukt is het niet alleen een verbetering van de hygienische omstandigheden maar (het bouwen)  ook een bron van inkomsten voor de getrainde groep vrouwen.
Regen wateropvang: doordat de stand van de rivier soms erg laag is, stagneert de drinkwater voorziening van de stad en is het nodig een buffer aan te leggen.

Voor meer informatie zie de engels-talige projektinformatie onder de links hierboven.

Voor beide projekten is een deel van de financiering verkegen met dank aan Via.W, Women for Water en RABO Share4More (zie ook onder "steun ons werk")
 

Het project is nu al een groot succes, maar we zijn er nog niet.
Alle (financiële) hulp is welkom!

P.S. Leuk om te weten: de gerenommeerde Franse documentairemaker Pierre Barougier legt het hele proces vast op film.

 


Laatste bewerking: 3 maart 2024 | Pagina uitprinten | Terug | Home

Steun dit project!
Door VAM en haar projecten te steunen, biedt u vooral vrouwen (en hun gezinnen) in ontwikkelingslanden kansen voor een betere toekomst.

Uw gift kunt u overmaken naar rekeningnummer IBAN NL83 RABO037.36.27.041 t.n.v. Stichting VAM te Driebergen. (BIC: RABONL2U)

VAM legt in haar jaarverslag en op de website verantwoording af over de besteding van de gelden.

Belastingvoordeel
Een gift doen aan VAM kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Stichting VAM is namelijk een ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Tijd en expertise
Bent u bereid 'om niet' tijd of expertise ter beschikking te stellen, dan horen we dat ook graag: info[apenstaartje]stichtingvam.nl.