klik hier voor openen  Actueel
klik hier voor openen  Informatie
  Activiteiten
klik hier voor openen  Projecten
  Over VAM
klik hier voor openen  Contact


English
Missie & Doel

VAM beoogt bij te dragen tot de emancipatie en maatschappelijke bewustwording van vrouwen, tot roldoorbreking van de seksen in het algemeen en tot verwezenlijking van de economische zelfstandigheid in het bijzonder van vrouwen.

De stichting wil dit doel bereiken door:

  • toepassen, verder ontwikkelen en op maat maken van specifiek op de doelgroep toegesneden werkwijzen voor (beroeps) educatie en capaciteitsopbouw in zijn algemeenheid voor m.n. vrouwen en het stimuleren en bewaken van (de uitvoering van) concepten op dit gebied; 
  • het overdragen van specifieke kennis op dit terrein en het bevorderen van de toepassing van deze concepten in binnen- en buitenland door onder meer het adviseren van of plegen van overleg met daarvoor in aanmerking komende organisaties en instellingen respectievelijk het deelnemen in, zich op andere interesseren bij, en het lid worden van organisaties en instellingen;
  • vrouwen in staat te stellen zich te reïntegreren op de arbeidsmarkt;
  • vrouwen zich te laten kwalificeren voor het functioneren op de arbeidsmarkt en het beter uitoefenen van een beroep;
  • vrouwen te steunen bij het vinden van betaalde banen, ervaringsplaatsen en/of het opzetten van eigen bedrijven, waarbij de stichting zich daarbij in het bijzonder richt op vrouwen met te weinig of geen vooropleiding; 
  • ontwikkelen van projecten en eduactie-programmas die het vrouwen mogelijk maken toe te treden tot de arbeidsmarkt en/of zich beter te kwalificeren voor hun werk ;
  • trainen en certificeren van opleiders en begeleiders in concpeten voor beroepsonderwijs en capacitietsopbouw voor m.n. volwassen vrouwen;
  • lobbyen voor feminisering van de arbeidsmarkt, promoten van niet-traditionele beroepen voor vrouwen en beinvloeden van wetgeving en politiek op dit gebied.

De expertise en methoden van VAM worden algemeen erkend en beschouwd als een van de succesvolste in het ondersteunen van vrouwen bij het kwalificeren voor en verkijgen van een baan of starten van een onderneming.

VAM maakt gebruik van de expertise van een groot netwerk van professionele vrouwen en krijgt daarnaast financiele ondersteuning van donoren uit de private en overheidssfeer.


Laatste bewerking: 17 september 2011 | Pagina uitprinten | Terug | Home