klik hier voor openen  Actueel
  Informatie
  Activiteiten
klik hier voor openen  Projecten
klik hier voor openen  Over VAM
klik hier voor openen  Contact


English
Links

How women can use sanitation as key for their empowerment and a healthy environment

10 jaar vrouwenvakscholing in Bandiangara Mali

Djenné Stichting
De stichting heeft ten doel het verzorgen van activiteiten en projecten die de bevolking van de stad Djenné (Mali-Afrika) ten goede komen.  Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en ondersteunen van  projecten op het gebied van educatie, onderwijs, ambachtsvorming, sport, empowerment, kunst, cultuur en bouwkunst. De projecten dienen duurzaam te zijn.  Djenné wil haar projecten en activiteiten uitbreiden naar omringende regio’s in samenwerking met de stad Djenné.

FNV Vrouwenbond
FNV Vrouwenbond is één van de oorspronkelijke oprichters van de Vrouwen Vakscholen en ondersteund vrouwen in werk en (beroeps) educatie.

FNV mondiaal
FNV Mondiaal werkt samen met vakbonden uit de hele wereld. Met mannen, vrouwen en kinderen die zich organiseren voor goed werk, voor zeggenschap, gelijkheid en democratie. In Nederland en wereldwijd zet de FNV zich in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en spreekt multinationals aan op hun sociale beleid.

Nationale Vrouwenbeweging (NVB) Suriname
De NVB is een intermediaire organiatie die sinds 1982 samen met vrouwen, nationale en internationale partners werkt aan de versterking van de sociale, economische en juridische positie van vrouwen in Suriname. VAM en NVB zijn partners en werken sinds begin 90-tiger jaren intensief samen op het gebied van beroepseducatie voor vrouwen en sinds 2004 op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Partin
VAM is lid van Partin, de brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven. Zo kan ook onze stem meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking. De leden van Partin delen kennis met elkaar en helpen elkaar met hun ontwikkeling.

Women for Water
VAM is lid van het Women for Water Partnership. WfWP is een wereldwijd netwerk van vrouwenorganisaties die werken op het gebied van armoedebestrijding, watermanagement en gender door actieve participatie van vrouwen in watermanagement.


Laatste bewerking: 7 december 2021 | Pagina uitprinten | Terug | Home